Nadaljevalni tečaj argentinskega Tanga 1.

Trenutno potekajo intenzivne priprave programa nadaljevalnega tečaja 1. ki bo predvidoma potekal v Ljubljani, s pričetkom v drugi polovici Novembra 2009!Podroben termin in program bo objavljen na tem mestu, vsaj mesec dni pred pičetkom tečaja!