Trije ritmi argentinskega Tanga

Argentinski tango je le eden od treh plesov, ki jih plešemo na milongah (plesnih večerih argentinskega Tanga):

Argentinski tango
Tango Valček - Kreolski valček
Milonga (ples)

Tango


Argentinski tango
Argentinski Tango - Pajaro in Mecha v Ljubljani
Tango je najprepoznavnejši med vsemi plesi, zanj je značilen 4/4 ritem in značilna komunikacija v paru, ki se povsem razlikuje od komunikacije pri družabnih in drugih plesih, zato ga ne gre zamenjevati z stereotipno podobo Tanga v Evropi, ki naj bi se plesal z vrtnico v zobeh. Tango z vrtnico je dejansko prišel iz Argentine v Pariz na začetku 20tega stoletja, vendar je bil bistveno spremenjen in kasneje ukalupljen v okvire standardnih tekmovalnih in družabnih plesov. V začetnem obdobju Tanga bi plesalce v Argentini bistveno prej srečali s klobukom in opasane z nožem, kot z vrtnico.

Komunikacija temelji na subtilni medsebojni komunikaciji, pri kateri plesalec s svojim položajem plesalki nakaže željen korak. Plesalec korak predlaga in sledi dejanskemu koraku plesalke, kar je značilno tudi za ostala dva plesa. Objem je pri tem prej dodatna opora paru kot orodje vodenja plesalke. Vrhunski plesalci skoraj praviloma plešejo v zelo subtilnem in vseno intenzivnem objemu.
Argentinski tango
Milongero objem - Pajaro in Mecha v Ljubljani

Improvizacija in igra

Improvizacija je logična posledica plesa, na katerega vpliva plesalkin korak, stalno spreminjajoč prostor okrog para in glasba. Čeprav se tudi pri Tangu učimo korakov in osnov, so le-ti le orodje plesalcev. Ples je večinoma sestavljen iz povsem improviziranih korakov neprestane igre med plesalcema.

Pravila v Tangu so le orodje za pomoč pri boljši medsebojni komunikaciji, kršenje pravil je prav tako dodatno orodje plesalcev. Ples postane bolj razgiban in poln presenečenj.

Argentinski Tango video - Fernando Sanchez y Ariadna Naveira

Tango valček - kreolski valček


Tango valček (včasih kreolski valček) ima značilen hitri 3/4 ritem, ki izvira iz različnih kultur evropskih priseljancev in je nekoliko podoben in vendar precej hitrejši od dunajskega valčka. Zaradi hitrosti ritma tako pogosto ne odplešemo vseh taktov v 3/4 ritmu in večinoma plešemo le na prvi ali kombinacijo dveh (1 in 3 ali 1 in 2) in le poredkoma vseh treh taktov (1,2,3). Ples s tem dobi značilno "asimetrično obliko", kar pripomore k posebni-zanimivi dinamiki gibanja.

Za Valček je tudi značilen izbor figur, ki se večinoma zoža na linearno gibanje in obilico krožnih (giro) figur, vendar lahko s smiselnim izborom figur s spremenljivo dinamiko gibanja dosežemo zanimive preslikave asimetrije ritma v plesni gib.

Tango Valček video - Melina Sedo & Detlef Engel

Milonga


Milonga v tem pomenu besede pomeni ples, ki je med vsemi plesi pri argentinskem Tangu najbolj vesel. Milonga ima značilnen 8/2 ritem in jo pri nas po krivici pogosto primerjamo s polko, saj gre za bistveno bolj razvit ples s polno igrivih in dinamičnih figur. Tako kot za Tango, je tudi za milongo značilnih več stilov oziroma načinov plesanja: milonga Lisa, milonga traspie, Candombe...; kar kaže na zrelost in razvitost tega plesa.
Argentinski tango
Igrivost milonge - Pajaro in Belen v Ljubljani
Milonga ima svoje korenine v mešanici črnskih in tradicionalnih ritmov in je edini ples, pri katerem bomo tudi v njegovi tradicionalni obliki zasledili različne vrste tolkal.

Milonga je igriva, vesela in dinamična.

Milonga video